Pakruojo skyrius kviečia mokytis!

Kviečiame mokytis

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Pakruojo skyrius kartu su partneriu, Pakruojo senamiesčio bendruomene,  įgyvendina projektą „Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0013 bendrai finansuojamą Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir Pakruojo rajono savivaldybės lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, Pakruojo miesto gyventojai galės nemokamai mokytis pagal „Paviršių dažytojo, dekoruotojo“, „Virėjo“, „Pardavėjo“, „Socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas įžanginio mokymo“ programas. Mokymo programos sudarytos iš teorijos ir praktikos. Teorinis mokymas vyks mokymo įstaigos patalpose (Vilniaus g. 35, Pakruojis). Praktinis mokymas, kuris sudaro didžiąją mokymo turinio dalį (apie 70 %), organizuojamas dviem etapais. Pirmiausia, mokymų dalyviai (priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos), kartu su profesijos mokytojais išmoks dirbti kasos aparatais, dažyti ir dekoruoti paviršius, gaminti įvairius patiekalus, įgis socialinio darbo bendruosius ir specialiuosius įgūdžius, gebės atpažinti ir išmoks spręsti paslaugų gavėjo socialines, psichologines, materialines problemas. Įgytus pirminius profesinius įgūdžius toliau tobulins statybos, maitinimo arba prekybos įmonėse. Sėkmingai baigusiems mokymus, bus išduotas neformalaus profesinio mokymo pažymėjimas.

Mokymo eigoje organizuosime susitikimą su vietos verslo ir valdžios atstovais, kurio metu mokymų dalyviai  susipažins su laisvomis darbo vietomis, reikalavimais darbuotojui ir galima parama iš vietos valdžios. Susitikimo metu visos  socialinio dialogo pusės turės galimybę išsiaiškinti kylančius klausimus, išsakyti turimus pageidavimus ir daugiau sužinoti apie galimybes įsidarbinti.

Mokymuose kviečiame dalyvauti Pakruojo miesto darbingus, bet šiuo metu nedirbančius ir neregistruotus užimtumo tarnyboje asmenis.

Taip pat kviečiame mokytis asmenis, kurie šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose (iki vaikui sukaks treji metai).

 

Vilniaus Žirmūnų DRMC

Pakruojo skyriaus vedėja

Ilona Gelažnikienė

Tel. 8 421 52326, 8 687 25704

 

Dalinkitės!