Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyrius

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa

Programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui.  Mokytis vizažisto specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys pagrindinį išsilavinimą.   Programos paskirtis. Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai...

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis slaugytojo padėjėjo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis: Programos tikslas - parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Programos paskirtis – sudaryti...

Pakruojo skyrius

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Pagal apdailininko (statybininko) modulinę profesinio mokymo programą gali mokytis asmenys įgiję pagrindinį išsilavinimą. Ji skirta kvalifikuotam apdailininkui (statybininkui) parengti, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais...

Pakruojo skyrius

Kompiuterinio projektavimo operatorius modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą. Programa skirta sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas šiems veiklos procesams vykdyti: skaityti ir braižyti brėžinius, nesudėtingus objektus kompiuterinėmis...

Pakruojo skyrius

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis apskaitininku ir kasininku gali asmenys turintys vidurinį išsilavinimą. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti...

Pakruojo skyrius

Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis - suteikti profesines kompetencijas, reikalingas gebėti auginti miško sodmenis, atkurti bei įveisti mišką, jį prižiūrėti, saugoti bei eksploatuoti. Būsimieji miško darbuotojai mokomi miško...

Pakruojo skyrius

Virėjo modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis virėjo profesijos gali asmenys turintys pradinį išsilavinimą. Programos tikslas – parengti virėją, žinantį maitinimo įmonių klasifikavimą ir tipus, klasikinių ir nacionalinių patiekalų ruošimo technologijas, patiekalų asortimentą ir jų patiekimo subtilybes, higienos ir saugaus...

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis apskaitininko – kasininko  specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apskaitininkui-kasininkui parengti, kuris gebėtų tvarkyti įmonės turto,...

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

Žiniatinklio programuotojas modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis žiniatinklio programuotojo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis. Modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems...

Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Mokytis sukirpėjo-konstruktoriaus  specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą ir turėti LTKS II-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas Programos paskirtis....