Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 90 kreditų Kodas: T43082101 Vieta: Pakruojis

Mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Programos paskirtis - suteikti profesines kompetencijas, reikalingas gebėti auginti miško sodmenis, atkurti bei įveisti mišką, jį prižiūrėti, saugoti bei eksploatuoti. Būsimieji miško darbuotojai mokomi miško sodmenų išauginimo, jų  želdymo, ugdymo ir pagrindinių miško kirtimų, miško apsaugos ir produkcijos apskaitos, atlikti miško įveisimo ir atkūrimo, želdinių ir žolinių priežiūros bei medienos transportavimo darbus. Praktika atliekama valstybinėse ir privačiose miško įmonėse. Įgiję miško darbuotojo kvalifikaciją, asmenys galės dirbti miškų urėdijose, girininkijose, medelynuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, medienos perdirbimo įmonėse, privačiose miško įmonėse.

Dalinkitės!