Žiniatinklio programuotojas modulinė profesinio mokymo programa

Skyrius: Socialinių paslaugų mokymo ir profesinės reabilitacijos skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 50 kreditų Kodas: T43061303 Vieta: Vilnius

Mokytis žiniatinklio programuotojo specialybės gali asmenys sulaukę 18 m. turintys vidurinį išsilavinimą.

Programos paskirtis. Modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, gebantį dirbti įmonėse, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems skirtų taikomųjų programėlių kūrime. Modulinės programos paskirtis - sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas kvalifikuotam žiniatinklio programuotojui, turinčiam žinių apie pagrindines programavimo kalbas, gebančiam jas pritaikyti projektuojant ir kuriant taikomąsias programėles žiniatinkliams.

Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės atlikti internetinių puslapių projektavimo, kūrimo ir administravimo darbus, taikyti objektinio programavimo technologiją, naudotis web platformomis, atlikti nesudėtingus tinklapių testavimo atvejus rankiniu ir automatiniu būdu, talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas dinaminės vartotojo sąsajos Android programėles, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones.

 

Kvalifikacija – žiniatinklio programuotojo , LTKS lygis IV

Dalinkitės!