VšĮ Vilniaus Žirmūnų DRMC – vienas iš didžiausių profesinio mokymo centrų Lietuvoje, teikiantis mokymosi, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo  ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atsižvelgdamas į  nuolat  besikeičiančią situaciją darbo rinkoje.

Per daugiau nei ketvirtį amžiaus įstaiga, vystydama socialinę partnerystę, praplėtė teikiamų mokymo paslaugų apimtį. Šiandien siūloma rinktis iš daugiau nei 80 paklausių formalių ir neformalių profesinio mokymo  programų, skirtų rengti verslo, administravimo, informacinių technologijų, grožio  salonų, restoranų, viešbučių, turizmo, siuvimo ir modeliavimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir kt. specialistus.

Nuo 1992 m. pradėtas negalią turinčių asmenų mokymas. Šiuo metu Vilniuje ir Druskininkuose vykdoma profesinė reabilitacijaasmenims su negalia suteikiama galimybė mokytis, tobulinti darbo įgūdžius, psichologiškai  pasiruošti sėkmingai integracijai į darbo rinką.

Nuo veiklos pradžios Centre įgijo profesiją ar tobulino kompetencijas  daugiau nei 60 000 asmenų iš visos Lietuvos, iš jų  daugiau nei 2,5 tūkst. Lietuvos gyventojų pagal mūsų parengtus projektus.

Kasmet mokymus baigia apie 2000 asmenų savo, darbdavių ar darbo biržų lėšomis, pagal tarptautinius ir nacionalinius projektus, bendradarbiaujant su kitomis  suinteresuotomis šalimis.

   

Mokymo centro institucijos sėkmės garantas – personalas. Žmogiškųjų išteklių pokyčių vadyboje, dirbant išvien, bendraujant ir bendradarbiaujant mes gebame įveikti  kliūtis, puoselėti tiek individualius, tiek komandinio darbo ypatumus.

Tikimės, kad visuomenės verslumo skatinimas, didinantis kompetentingos, konkurencingos darbo jėgos poreikį, sudarys sąlygas plėtoti teikiamas paslaugas, diegiant  naujoves ir stiprinant profesinio mokymo patrauklumą.