MASAŽUOTOJO specialybė

MASAŽUOTOJO mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Norintiesiems mokytis MASAŽUOTOJO specialybės stojamųjų egzaminų nėra. Mokymo programos trukmė 2 metai.

Programa yra skirta specialybės žinių ir įgūdžių formavimui, kryptingam asmenybės, gebančios integruotis besikeičiančioje ekonominėje ir socialinėje aplinkoje, ugdymui. Mokymo programa apima šias veiklos sritis:

  1. Masažo paslaugų organizavimas;
  2. Masažo procedūrų atlikimas;
  3. Nuostatos tausoti sveikatą formavimas.

Masažuotojui svarbu mokėti kritiškai mąstyti, dirbti atsakingai, kruopščiai, komandoje ir savarankiškai, gebėti tolerantiškai bendradarbiauti su kolegomis, klientais (pacientais) bei jų artimaisiais, mokėti valdyti stresą esant fizinei bei psichinei įtampai.

Teorinio mokymo metu imituojamos situacijos, aptariami reikalavimai masažo procedūroms, mokoma kaip sudaryti ir koreguoti masažuotojo veiksmų planą, kokį masažavimo būdą pasirinkti ir taikyti, kokią taisyklingą padėtį pasirinkti klientui ir masažuotojui.

Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami masažuotojo darbo įgūdžiai su įvairaus amžiaus asmenimis, kurie gydosi asmens sveikatos priežiūros įstaigose.