Asmenys, pageidaujantys įgyti specialybės kvalifikaciją arba kompetenciją(-as), gali mokytis:
  • Asmeninėmis lėšomis;
  • Darbdavio lėšomis;
  • Darbo biržos lėšomis;
  • Švietimo ir mokslo ministerijos lėšomis.
 
Pageidaujantys mokytis pateikia dokumentus:
  • Asmens tapatybės dokumentą (LR pasas ar tapatybės kortelė);
  • Išsilavinimo dokumentą;
  • Santuokos liudijimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį pavardės, vardo keitimą  (jei keitėsi);
  • Medicininę pažymą (medikų įrašas: „mokytis ir dirbti gali“ pagal pasirinktą specialybę);
  • Dokumentinę nuotrauką 1-2 (3x4); 
  • ar/ir kitus atitinkamai mokymo programai vykdyti reikalingus dokumentus.