Mokymo centras organizuoja mokymus valstybės tarnautojams pagal šias mokymo programas:

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Trukmė (akad. val.)

Mokymų vieta

 1.

Įvadinis mokymas valstybės tarnautojams**

36

Žirmūnų g. 143, Vilnius

 2.

Skaičiuokės taikymas apdorojant ir vaizduojant duomenis

8

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 3.

Skaičiuoklės taikymas kuriant sąrašus ir ataskaitas

8

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 4.

Valstybės tarnautojų profesinė etika

8

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 5.

Kompiuterinis   raštingumas pagal ECDL (versija 5.0)

64

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 6.

Kompiuterinio   raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) kvalifikacijos tobulinimo programa

64

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 7.

Kompiuterinio   raštingumo ECDL mokymo programa

32

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 8.

Kompiuterinio   raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) kvalifikacijos tobulinimo programa

48

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 9.

Kompiuterinių   žinių tobulinimo (ECDL)  mokymo   programa

80

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 10.

Kompiuterinio   raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) kvalifikacijos tobulinimo programa

87

Žirmūnų g.   143, Vilnius

 

**VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras vykdo valstybės tarnautojų mokymą, kurį reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas. Primename, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo X skyriaus 45 straipsnio 1 punktas apibrėžia valstybės tarnautojų mokymo rūšis, iš kurių viena yra įvadinis mokymas – priimtų į karjeros valstybės tarnautojo pareigas valstybės tarnautojų profesinių žinių įgijimas ir įgūdžių formavimas. Pradėję eiti pareigas karjeros valstybės tarnautojai, kurie prieš tai nėra išklausę įvadinio mokymo programų, per metus nuo priėmimo į pareigas dienos privalo jas išklausyti.
 

Registracija

Telefonu 8 611 14036, (8 5) 277 6707

El. paštu komercija@vzdrmc.lt.

 

Kontaktinis asmuo pasiteirauti

Dalia Ramunė Janarauskienė

Verslo ir paslaugų specialistų rengimo skyriaus vedėja

Tel. 8 611 14036; 8 5 277 6707 

El. paštas ramune.janarauskiene@vzdrmc.lt