Viešasis pirkimas – tai perkančiosios organizacijos (paprastai valstybės institucijos ar valstybės įmonės) atliekamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį. Detaliai šią tvarką nusako Viešųjų pirkimų įstatymas.

Viešųjų pirkimų procedūrų tikslas – užtikrinti, kad visos šalies įmonės turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus valstybei, kad būtų išvengta korupcijos ir nesąžiningumo. 

Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėje sistemoje, centriniame viešųjų pirkimų portale, interneto portale "Valstybės žinios"  ir perkančiosios organizacijos tinklapyje numatyta tvarka yra skelbiama jos vykdomų viešųjų pirkimų informacija.

Viešuosius pirkimus skelbia perkančioji organizacija. Ji suformuoja komisiją, vykdančią viešųjų pirkimų procedūrą.