Grindinio trinkelių klojėjo (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 7,8 sav. (312 val.) Kodas: 0 Vieta: Pakruojis

Programos tikslas - parengti grindinio trinkelių klojėją, gebantį kloti geometrinės ir figūrinės formos betono trinkeles.

Programa apima teorijos mokymą ir praktinių įgūdžių lavinimą bei įsisavinimą atliekant praktiką. Teorinio mokymo metu mokoma medžiagų  pažinimo, planavimo pagrindų, profesinių skaičiavimų, supažindinama su trinkelių klojimo technologija, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Praktinis mokymas sudarytas iš dviejų etapų.

  • Pirminis mokymas vykdomas mokymo įstaigos praktinio mokymo bazėje įrengtose individualiose darbo vietose.
  • Antrasis praktinio mokymo etapas – gamybinė praktika įmonėje, tobulinant, lavinant ir įtvirtinant trinkelių klojėjo darbo įgūdžius.

Išmokstama skaityti brėžinius, parinkti reikiamas medžiagas ir įrankius, įrengti pagrindą trinkelių klojimui, pjaustyti ir kloti trinkeles..

Asmuo, baigęs mokymo programą  ir išlaikęs baigiamąjį egzaminą, gauna mokymo baigimo pažymėjimą, liudijantį sugebėjimą kloti grindinio trinkeles.

Dalinkitės!