Pardavėjo konsultanto (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 13 sav. (520 val.) Kodas: 0 Vieta: Pakruojis

Programos tikslas – parengti darbuotoją, gebantį vykdyti pardavėjo konsultanto, funkcijas: konsultuoti, kultūringai aptarnauti pirkėjus, dirbti kasos aparatais ir kitais įrenginiais, darbe taikyti informacines technologijas.

Mokytis pagal šią programą gali asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą ir sulaukę 18 metų amžiaus. Teorinis mokymas glaudžiai siejamas su praktinių įgūdžių formavimu: teoriniam mokymui skiriama 28 %, praktiniams  užsiėmimams ir praktikai- 72 % visų mokymo valandų kiekio.

Pirmuosius praktinius darbo įgūdžius mokiniai įgis praktinių užsiėmimų metu. Vėliau mokiniai darbo įgūdžius lavins ir tobulins realioje darbo aplinkoje - prekybos įmonėse.

Asmenims, įvykdžiusiems pardavėjo konsultanto neformaliojo mokymo programą ir sėkmingai išlaikiusiems  baigiamąjį egzaminą, išduodami nustatytos formos pažymėjimai.

Dalinkitės!