Įtampos, streso įveika socialinio darbuotojo profesinėje veikloje (socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa) (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: (16) Kodas: 223000683 Vieta: Pakruojis

Periodinių mokymų programa skirta socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimui.

Programos tikslas - ugdyti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų įgūdžius, siekiant sumažinti/išvengti streso pasekmių darbe. Trukmė – 16 val..

Periodinių mokymų programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu“.

Periodinių mokymų programa suderinta su socialinių  paslaugų  priežiūros  departamentu  prie  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos.

Baigusiems mokymus, išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Dalinkitės!