Socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas, įžanginio mokymo programa (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 1 sav. (40 val.) Kodas: 223000682 Vieta: Pakruojis

Įžanginių mokymų programa skirta socialinių darbuotojų padėjėjams.

Programos tikslas- suteikti žinias ir ugdyti socialinių darbuotojų padėjėjų, lankomosios priežiūros specialistų įgūdžius, teikiant klientų poreikius bei lūkesčius atitinkančias socialines paslaugas.   Trukmė – 40 val..

Įžanginių mokymų programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu „Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašu“.

Įžanginių mokymų programa suderinta su socialinių  paslaugų  priežiūros  departamentu  prie  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos.

Sėkmingai baigusiems mokymus, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

Dalinkitės!