Konditerio (formaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 32 sav. (1280 val.) Kodas: 262072102 Vieta: Pakruojis

Programos tikslas – išmokyti gaminti konditerijos gaminius dirbant su naujomis technologijomis ir taikant efektyvius darbo organizavimo metodus.

Mokymosi programa yra sudaryta iš teorinio ir praktinio mokymo. Teorinių pamokų metu mokoma miltinių konditerijos gaminių paruošimo technologijos, maitinimo įmonių ir konditerijos cechų įrengimų, geros higienos praktikos taisyklių, gamybos organizavimo, maisto prekių mokslo, puošybos, kompiuterinio raštingumo pagrindų,  verslo organizavimo ir užsienio kalbos(anglų, vokiečių).

Praktinis mokymas susideda iš dviejų etapų:

  • Pirmojo etapo metu praktinis mokymas vykdomas mokymo įstaigoje.
  • Praktinių įgūdžių įtvirtinimui mokiniai siunčiami praktiniam mokymui į realias darbo vietas įmonėse.

Baigęs šią mokymo programą asmenys gebės paruošti žaliavas gamybai, organizuoti konditerijos gaminių paruošimą ir ruošti juos prisilaikant technologijos, darbų saugos ir higienos reikalavimų, dirbti su naujausiais technologiniais įrengimais, mokės papuošti gaminius nesudėtingais puošybos elementais.

Asmuo, baigęs mokymo programą ir išlaikęs kvalifikacijos egzaminą, įgyja konditerio kvalifikaciją ir gali dirbti konditerijos cechuose, skyriuose arba organizuoti savo verslą.

Dalinkitės!