Kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartą (ECDL) (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 2,2 sav. (87 val.) Kodas: 0 Vieta: Pakruojis

 Mokymo programa skirta asmenims, siekiantiems tobulinti pagrindines žinias apie informacijos technologiją ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo lygį.

      Išklausęs kursą asmuo laikys teorinį egzaminą (testą) įvertinantį informacijos technologijos pagrindų žinias ir šešis praktinius testus, įvertinančius jo gebėjimus naudotis asmeniniu kompiuteriu bei jo taikomąja programine įranga.

Dalinkitės!