Virėjo KT (kvalifikacijos tobulinimas) (neformaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Neformaliojo mokymo Trukmė: 8,8 sav (352 val.) Kodas: 0 Vieta: Pakruojis

Mokytis šios programos gali asmenys turintys virėjo kvalifikaciją ir norintys ją tobulinti.

Teorinių pamokų metu mokoma kulinarijos ir gamybos organizavimo naujovių, dirbant su naujausiomis žaliavomis ir priedais, taikant geros higienos ir geros gamybos praktikos taisykles, mokoma saugiai dirbti su naujausiais technologiniais įrengimais, verslo organizavimo, gilinamos apskaitos ir kalkuliacijos žinios, tobulinami darbo kompiuteriu įgūdžiai ir užsienio kalba.

Praktinis mokymas vykdomas maitinimo įmonėje, kur mokiniai turi galimybę įgytas teorines žinias  taikyti praktiškai ir tobulina profesinius įgūdžius.

Baigus mokymo programą, sėkmingai išlaikius baigiamąjį egzaminą, išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Dalinkitės!