Gaterininko (formaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 21 sav. (840 val.) Kodas: 262072203 Vieta: Pakruojis

      Programos tikslas – parengti gaterininką, sugebantį valdyti pagrindinius rąstų pjaustymo įrengimus.

      Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymai. Teorinio mokymo  metu supažindinama su medžių rūšimis, sandara, klasifikavimu, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, įrengimų konstrukcijomis ir eksploatavimo ypatumais, rąstų pjaustymo technologiniais procesais, išmokstama skaityti nesudėtingus darbo brėžinius ir apskaičiuoti pjautinės medienos išeigas.

      Praktinis mokymas vykdomas medienos pjovimo įmonėse. Išmokstama saugiai atlikti paruošiamuosius darbus rąstų sandėlyje, paruošti rąstų pjaustymo įrengimus darbui ir saugiai juos eksploatuoti.

      Asmuo, baigęs mokymo programą ir išlaikęs kvalifikacijos egzaminus, įgyja gaterininko kvalifikaciją.

Dalinkitės!