Apskaitininko padėjėjo (formaliojo)

Skyrius: Pakruojo skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 13 sav. (520 val.) Kodas: 362041103 Vieta: Pakruojis

Programos tikslas – parengti apskaitininką, žinantį norminius teisės aktus reikalingus apskaitininko darbe, įmonių organizavimo veiklos ypatumus, gebantį identifikuoti ir registruoti ūkio subjektų ūkinius procesus, apskaityti ūkio subjektų finansinį (piniginį) turtą, tvarkyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei darbo ir darbo užmokesčio apskaitą, apskaityti gamybos išlaidas bei produkcijos savikainą, apskaičiuoti mokesčius ir parengti deklaracijas, atlikti  ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras,  tvarkyti buhalterinę apskaitą kompiuterine apskaitos programa.

Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymai. Teorinio mokymo metu supažindinama su teisės pagrindais, informacinių technologijų pagrindais ir buhalterinės apskaitos programa, įmonių ekonomika, mokesčių sistema, finansine ir valdymo apskaita ir suformuojami praktiniai gebėjimai kvalifikuotai formuoti, vertinti bei atlikti apskaitos operacijas.

Praktinio mokymo metu realioje darbo vietoje (įmonėje) atliekama ištisinė praktinė užduotis, apimanti ataskaitinio laikotarpio apskaitos ciklą:

  • ūkinių operacijų identifikavimą, dokumentavimą, įkainojimą, sąskaitų korespondencijas, ūkinių operacijų klasifikavimą ir registravimą apskaitos registruose bei analitinės apskaitos kortelėse, duomenų perkėlimą į didžiosios knygos sąskaitas, apskaitos proceso užbaigimą bei finansinės atskaitomybės parengimą.

Asmuo, baigęs mokymo programą ir išlaikęs kvalifikacijos egzaminus, įgyja apskaitininko padėjėjo kvalifikaciją.

Dalinkitės!