Socialinių paslaugų srities darbuotojai  gali tobulinti profesinę kompetenciją. Jiems organizuojami socialinio darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas įžanginiai 40 val. mokymai ir periodiniai kvalifikacijos kėlimo 16 val. mokymai. Baigusiems mokymus, išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Taip pat skyriuje mokomi asmenys norintys įgyti slaugytojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo profesiją. Slaugytojo padėjėjas - sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, padedantis slaugos personalui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Sėkmingai baigusiems mokymo kursą ir išlaikiusiems egzaminą išduodamas Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas kvalifikacijos pažymėjimas ir suteikiama teisė dirbti medicinos, slaugos, senelių globos bei kitose gydymo įstaigose.

Lankomosios priežiūros darbuotojas – tai asmuo, kuris baigęs mokymo programą įgyja profesines žinias ir geba teikti kokybiškas pagalbos į namus paslaugas. Įgijęs lankomosios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, asmuo galės įsidarbinti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose lankomosios priežiūros darbuotoju.

Profesinė reabilitacija – tai asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinės reabilitacijos tikslas – padėti asmenims atstatyti profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius ar įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbinius įgūdžius.

2008 m. neįgaliųjų profesinės reabilitacijos poreikiams buvo rekonstruotos ir pritaikytos patalpos Vilniaus m. Aguonų g. 4. Jose įrengta moderni virtuvė, mokomoji kavinė-baras, mokomasis viešbučio kompleksas, teorinio mokymo klasės, neįgaliųjų poilsio kambarys, medicinos punktas bei kitos darbo ir pagalbinės patalpos.

Mokiniai gali mokytis aptarnavimo bei paslaugų sferai reikalingų profesijų, išmokti naudotis sudėtinga baro, virtuvės ir kitokia įranga, išmokti aptarnauti lankytojus registratūroje, susipažinti su šiuolaikiška patalpų priežiūros technika bei priemonėmis. Pabaigus dirbti viešbučiuose, maitinimo, bei maisto produktų gaminimo įstaigose.

 Profesinės reabilitacijos dalyviai mokomi individualiai, jiems  teikiamos maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, kompensuojamos kelionės išlaidos iki paslaugas teikiančios įstaigos.

EQUASS – EUROPOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS ŽENKLAS

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, siekdamas užtikrinti profesinio mokymo ir neįgaliųjų profesinės reabilitacijos teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė kokybės sistemą EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services).

2016 m. rugpjūčio 30 d. Mokymo centro Profesinės reabilitacijos skyriuje buvo atlikta atestaciją ir pratęstas EQUASS Assurance kokybės sertifikato galiojimas, įrodantis, kad teikiamos neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugos atitinka aukščiausius šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

Mokymo centras teikia paslaugas vadovaudamasis EQUASS kokybės principais:

 • lyderystė
 • personalas
 • teisės
 • etika
 • partnerystė
 • orientacija į asmenį
 • kompleksiškumas
 • orientacija į rezultatus
 • nuolatinis gerinimas

Vykdydamas veiklą, centras vadovaujasi Misija, Vizija, Kokybės politikos, Etikos kodekso ir Konfidencialumo deklaracijos principais. Klientams užtikrinamos lygios teisės ir galimybės bei pasirinkimo laisvė. Klientai skatinami įsitraukti į centro ir visuomeninį gyvenimą, aktyviai dalyvauti paslaugų planavimo ir teikimo procese. Atliepiant kliento poreikius yra sudaromas individualus planas, kuris įgyvendinamas siekiant asmeninių ir bendrų tikslų. Grįžtamasis ryšys iš suinteresuotųjų šalių (klientų, steigėjo, finansuotojų, tiekėjų, socialinių partnerių, darbuotojų) panaudojamas nuolatiniam veiklos ir paslaugų kokybės tobulinimui ir EQUASS Assurance kokybės sertifikatas VšĮ Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrui suteiktas dvejų metų laikotarpiui.

Mūsų draugai ir partneriai:

 • IKI parduotuvė, UAB „Palink“
 • UAB „RIMI Lietuva“
 • Asmenybės tobulėjimo centras „Pažink save“
 • VšĮ SOPA
 • UAB „Grikė“
 • Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos centras
 • VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 • VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė Antakalnio klinika
 • Senjorų socialinės globos namai

ir kitos gydymo, slaugos bei socialines paslaugas teikiančios įmonės.