Viešbučių, restoranų ir turizmo specialistų rengimo skyriuje yra rengiami būsimieji maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo specialistai.

Pagrindinė skyriaus veikla – profesinis mokymas pagal formaliojo ir neformaliojo mokymo programas. Tai kompetencijų ir kvalifikacijos įgijimas, įgūdžių tobulinimas,  perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas.

Asmenys mokosi asmeninėmis lėšomis, siunčiami užimtumo tarnybos skyrių ar darbdavių.

Vidutiniškai per metus skyriuje baigia 350-400 asmenų pagal virėjo, konditerio, padavėjo, barmeno, duonos gaminių kepėjo, picų ruošėjo, viešbučio kambarinės, slaugytojo padėjėjo ir kitas paklausias darbo rinkoje profesijas. 

Skyriuje dirba kompetentingi profesijos  mokytojai, turintys ilgametę gamybinę ir pedagoginę patirtį. Mokymai vyksta atnaujintuose mokymo kabinetuose, aprūpintuose mokymo metodinėmis priemonėmis, kulinarijos ir konditerijos gaminių ruošimo laboratorijose.

Pirmieji praktiniai įgūdžiai įgyjami ir lavinami mokomosiose kavinėse.

Vienas iš pagrindinių skyriaus tikslų- ne tik suteikti žinias, parengti aukštos kvalifikacijos specialistą, bet ir padėti mokymo centrą baigusiems mokiniams įsidarbinti pagal įgytą profesiją. Taip pat, atsižvelgiant į ilgametį bendradarbiavimą, padėti įmonėms ir organizacijoms priimant į darbą kvalifikuotus darbuotojus.

Mokinių ir mokytojų kūrybiškumui, bendradarbiavimui skatinti organizuojamos teminės parodos, konkursai, vyksta kiti renginiai.