Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Zarasų skyrius savo veiklą pradėjo 2000 m.

Pagrindinė skyriaus veikla – suaugusiųjų profesinis mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos tobulinimas, profesinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas.

Mokymas organizuojamas atsižvelgiant į darbo rinkos ir besimokančiųjų poreikius. Platus formalaus ir neformalaus mokymo programų pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti profesiją ar įgyti profesines kompetencijas pagal savo gebėjimus, norą mokytis ir išmokti.

Zarasų skyriuje per metus vidutiniškai parengiama apie 220 darbo rinkoje paklausą turinčių specialistų. Teorinis mokymas vyksta Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Zarasų skyriuje įrengtuose mokymo kabinetuose, aprūpintuose reikalinga įranga bei technika, mokymo ir mokymosi medžiaga.

Praktinį mokymą mokiniai atlieka Zarasų  ir kitų rajonų įmonėse, įstaigose, prekybos centruose. Mokiniai per praktinį mokymą realioje darbo aplinkoje turi visas galimybes išmokti dirbti moderniais technologiniais įrengimais pritaikant naujausias technologijas.