Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

Skyrius: Zarasų skyrius Mokymo forma: Formaliojo mokymo Trukmė: 90 mokymosi kreditų Kodas: T43041101 Vieta: Zarasai

Mokytis apskaitininku ir kasininku gali asmenys turintys vidurinį išsilavinimą. Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių atvaizdavimas apskaitos dokumentuose, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti. Asmuo įgijęs apskaitininko kasininko kvalifikaciją galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, bankuose.

Dalinkitės!